Klachten


(uit de schoolgids)
Alle scholen ressorterend onder het bestuur van de stichting SKOPOS werken  met dezelfde klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, ongewenste intimiteiten, discriminerend gedrag, agressie, geweld, pesten.
Bij een klacht is er binnen SKOPOS een tweedeling gemaakt wat betreft de inhoud en het vervolg van de klacht.
1  Seksuele intimidatie en machtsmisbruik .
2. Alle overige klachten

De volledige tekst over de Klachtenregeling (onderdeel van de schoolgids) kunt u lezen in de schoolgids, of via deze link.

Klachtenformulier
U kunt dit formulier van deze website gebruiken om een klacht in te dienen over basisschool De Regenboog. U krijgt binnen één week van de directie een reactie.