VOORSCHOOLSE , NASCHOOLSE - EN VAKANTIEOPVANG

 
Alle Nederlandse basisscholen hebben per 1 augustus 2007 de wettelijke verplichting om buitenschoolse opvang (BSO) aan te bieden. Stichting SKOPOS heeft hiertoe namens alle Schijndelse Basisscholen een overeenkomst gesloten met de vaste EBC-partner Kinderopvang de Plu.
De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid uw kinderen aan te melden voor buitenschoolse opvang die aansluit bij de school en die past in het EBC-concept. Uiteraard behouden ouders de keuzevrijheid voor BSO-aanbieders.
 
Educatief Basiscentrum
Samen met Kinderopvang de Plu vormt de school een zogenaamd Educatief Basiscentrum (EBC). Binnen dit EBC werken we samen om een doorlopende ontwikkelingslijn voor 0-13 jarigen.
Het EBC is een aanvulling op de thuissituatie waarbij het contact tussen kind en volwassene centraal staat. Samen zorgen we voor een veilige omgeving voor kinderen en ouders. Opvang binnen het EBC is makkelijk voor ouders en vertrouwd en veilig voor kinderen. Doordat we bij elkaar in één gebouw zitten is een samenwerking snel te vinden. Leerkrachten die een overdracht hebben met de pedagogisch medewerkers als de kinderen van hun klas naar de BSO gaan. Leerkrachten die al een beeld hebben van de kinderen die starten in groep 1 etc.
EBC de Regenboog heeft twee locaties: locatie de Hoevenbraak en locatie Wijbosch. Bij locatie de Paddenstoel (Wijbosch) bieden we opvang van 0-9 jaar en bij onze locatie de Zonnestraal (Hoevenbraak) bieden we opvang van 2-9 jaar. Vanaf 9 jaar zijn kinderen welkom bij onze BSO Freekids. Op deze locatie hebben we een passend aanbod voor kinderen van 9-13 jaar.
Voor elke opvangsoort vind  u hieronder meer informatie.
 
Kinderdagverblijf
In het EBC bij locatie Wijbosch vindt u kinderdagverblijf 'De Paddestoel' voor kinderen van 0-4 jaar. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen, plezier hebben en zich samen met andere kinderen spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Aandacht voor kinderen daarvan gaan wij uit! Kijken en luisteren naar dat wat een kind bezighoudt. Onze medewerkers volgen de kinderen en ondersteunen ze daar waar nodig. Dit doen ze vanuit de visie van Emmi Pikler: "kinderen leren en ontwikkelen zich beter als ze de kans krijgen te onderzoeken, ontdekken en te leren in hun eigen tempo". Aandacht en respect voor het eigen ritme en initiatief van het kind zijn belangrijk. Zelf proberen, ervaren, ontdekken en doen zijn hierin leidend. Bent u op zoek naar kinderopvang in de buurt van locatie Hoevenbraak (Zonnestraal), dan bent u van harte welkom bij een van onze andere locaties.
 
Peuteropvang
Bij locatie de Paddestoel (Wijbosch) en de Zonnestraal (Hoevenbraak) kunt u ook gebruik maken van de peuteropvang. In opdracht van de gemeente voeren wij hier het voormalig peuterspeelzaal werk en de voorschoolse educatie uit.
Dit is een belangrijke ontmoetingsplaats voor kinderen van 2½ tot 4 jaar waar wij kinderen stimuleren 'de wereld te ontdekken'. Kinderen komen op twee of vier vaste dagdelen in de week en leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. Spelenderwijs bereiden wij uw peuter voor op de basisschool, waardoor de overgang naar school makkelijker wordt.
 
Buitenschoolse opvang
Voor en na school kunnen kinderen van basisschool de Regenboog naar de buitenschoolse opvang komen. BSO de Paddestoel en de Zonnestraal grenzen aan school waardoor het kind in de veilige en vertrouwde omgeving blijft. Onze voorschoolse opvang biedt uitkomst als uw werkdag vroeg begint of u een lange reistijd heeft. Elke dag vanaf 7.30 uur staan wij voor uw kind klaar. Samen ontbijten, nog even een spelletje spelen of in alle rust een boekje lezen voordat de schooldag begint. Onze pedagogisch medewerker brengt uw kind veilig naar school.
Als de basisschool is afgelopen, staan onze pedagogisch medewerkers klaar om er een leuke middag van te maken bij de naschoolse opvang. Samen wat drinken, fruit eten, gezellig napraten en bijkomen van de dag op school. Daarna kiezen kinderen zelf of ze willen buitenspelen, knutselen, spelletjes doen of mee willen doen aan een van de activiteiten.
Kinderen vanaf 9 jaar zijn welkom bij onze BSO Freekids. Het bijzondere aan deze groep is dat alle BSO kinderen van vrijwel alle locaties naar de Freekids komen als ze 9 jaar zijn geworden. Dit zorgt ervoor dat de Plu een gericht aanbod kan bieden voor deze leeftijd. Zo beschikt Freekids over een 'chill'ruimte, grote keuken waar allerlei baksels gemaakt worden, een kunstatelier, een bouwhoek en een podium voor optredens. Dagelijks worden er activiteiten aangeboden door de pedagogisch medewerkers. Eigen initiatief vanuit de kinderen en zelfredzaamheid is hierbij belangrijk. Of het kind wil deelnemen aan de activiteit is aan henzelf.
Nieuwsgierig geworden naar de visie en opties van kinderopvang de Plu? Neem dan gerust contact op (tel: 073-7502840) of neem een kijkje op www.kinderopvangdeplu.org