VOORSCHOOLSE , NASCHOOLSE - EN VAKANTIEOPVANG

 

Alle Nederlandse basisscholen hebben per 1 augustus 2007 de wettelijke verplichting om buitenschoolse opvang (BSO) aan te bieden. Stichting SKOPOS heeft hiertoe namens alle Schijndelse Basisscholen een overeenkomst gesloten met de vaste EBC-partner Kinderopvang de Plu.

De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid uw kinderen aan te melden voor buitenschoolse opvang die aansluit bij de school en die past in het EBC-concept. Uiteraard behouden ouders de keuzevrijheid voor BSO-aanbieders.

 

Aanbod

De Plu biedt verschillende pakketkeuzes BSO/Freekids binnen ons EBC. Deze pakketten zijn met ingang van het schooljaar 2016-2017 gewijzigd in verband met het continurooster.

Voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt de Plu opvang voor en na school tijdens schoolweken op vaste dagen of flexibel. Daarnaast kunt u opvang tijdens de vakantieweken afnemen. Vakantieopvang is gekoppeld aan de basisschoolvakantie. Een combinatie van beiden is mogelijk. U kunt ook kiezen voor alleen opvang tijdens schoolweken of alleen tijdens vakantieweken.

 

De buitenschoolse opvang kent de volgende producten:

·         Voorschoolse opvang

·         Naschoolse opvang basis tot 15.30 uur

·         Naschoolse opvang regulier tot 17.00 uur

·         Naschoolse opvang uitgebreid tot 18.30 uur

·         Verlengde opvang

·         Opvang tijdens studiedagen van school (bij voldoende aanmeldingen)

·         Vakantieopvang.

 

De tijd die de kinderen bij de BSO doorbrengen, is hun vrije tijd. Afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie worden verschillende activiteiten aangeboden, met name op de lange naschoolse opvangdagen en in de vakanties. Gedurende schoolvakanties worden er ook activiteiten opgezet buiten de eigen locaties.

 

Overige informatie

Het uurtarief is voor elke school hetzelfde, echter het dagdeeltarief kan verschillen. De BSO dagdelen zijn namelijk afgestemd op de schooltijden.

 

Studiedagen basisschool

Voor de exacte studiedagen verwijzen wij u naar de schoolkalender. De kosten van de opvang op studiedagen worden achteraf gefactureerd. Valt de studiedag op een dag dat uw kind normaal gesproken gebruik maakt van de VSO of NSO dan worden de kosten van de VSO of NSO in mindering gebracht zodat u niet meer betaalt dan u daadwerkelijk afneemt.

 

Incidentele opvang zonder contract

De Plu biedt ook incidentele opvang aan zonder contract. Ouders en andere verzorgers (opa en oma, vaste oppas etc.) wordt de mogelijkheid geboden om zonder kinderen naar een afspraak te gaan of bezoeken af te leggen (dokters- of ziekenhuisbezoek, bijwonen receptie of begrafenis, sportclub e.d.). Vervoer van en naar school is bij incidentele opvang zonder contract niet mogelijk.

U kunt incidentele opvang telefonisch aanmelden. Bij het brengen van het kind, dan wel vóór de opvang vult u een formulier in en betaalt u de kosten contant en gepast. Er wordt geen factuur verstrekt. De kosten worden berekend per eenheid van 2 ½ uur.

 

Ontbijt bij de voorschoolse opvang

Kinderen kunnen gebruik maken van een gezond en voedzaam ontbijt. Alle kinderen die vóór 8.00 uur aanwezig zijn bij de VSO kunnen van deze gratis ontbijtservice gebruik maken.

Fysieke overdracht/vervoer

Om de fysieke overdracht van de kinderen tussen de basisschool en de BSO goed te regelen, hebben we afspraken gemaakt en op papier gezet. Dit document ligt ter inzage op school, op de BSO en op kantoor bij de Plu. De jongste kinderen worden na school bij de klassen opgehaald. De Freekids kinderen worden kosteloos bij de EBC locaties opgehaald, totdat zij hun verkeersdiploma behaald hebben. De Plu gaat er dan vanuit dat de kinderen de verkeersregels eigen gemaakt hebben en zelfstandig naar de BSO/Freekids locatie kunnen komen. Mocht u als ouder(s) dan nog gebruik willen maken van het vervoer van de Plu, komen de kosten voor rekening van de ouder(s).

 

Zwem-BSO pakket

Bij het maken van deze schoolgids is nog niet definitief bekend op welke wijze Kinderopvang de Plu het Zwem-BSO pakket, met zwemles voor kinderen vanaf 4,5 jaar die gebruik maken van de BSO van de Plu,  in het schooljaar 2016-2017 inhoud geeft. Wilt u informatie over het Zwem-BSO pakket zodat uw kind tijdens de BSO hun zwemdiploma A of het zwem-ABC halen, neem dan contact op met de Plu.

 

Contact

Voor meer informatie over bovenstaande producten gaat u naar: www.kinderopvangdeplu.org. Wilt u contact opnemen, stuur een email naar info@deplu.org of bel ons op werkdagen van 9.00-14.00 uur: 073- 7502840.