Van de verkeersouders


Omgaan met vrachtauto's 6 tips

Alle leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan deelnemen aan het Dode Hoek project in maart, maar onderstaande tips zijn voor iedereen van belang. Vrachtauto's zijn niet van glas. Daarom kan een chauffeur vaak niet zien wat er naast en achter de auto gebeurt: de dode hoek.Maar een vrachtwagen is sowieso een enorm bakbeest waar mee je moet uitkijken. Voorkom ongelukken door deze handige tips ter harte te nemen:  

 
Tip 1:
Loop nooit vlak voor of achter een vrachtauto langs.
Tip 2:
Stop bij een verkeerslicht altijd voor de stopstreep. Een vrachtauto heeft veel ruimte nodig om de bocht te nemen.
Tip 3:
Gaat de vrachtauto rechtsaf? Blijf rechts en ruim achter de vrachtauto.
Tip 4:
Vrachtauto in zicht? Fiets dan achter elkaar!
Tip 5:
Blijf op flinke afstand achter een vrachtauto die wil stoppen.
Tip 6:
Wil je linksaf op de fiets en komt er van links een vrachtauto aan, dan moet je nooit voorsorteren naar het midden van de weg. De kans is namelijk heel groot dat de vrachtauto over het midden van de weg komt.
 
Verkeersexamen groep 7:
Op maandag 14 mei zal het praktijk verkeersexamen plaatsvinden voor de leerlingen van de
groepen 7, hieraan voorafgaand is er een theorie examen op donderdag 5 april. De leerkrachten bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op dit examen maar je kunt dit thuis ook oefenen, dit kan via de site van VVN afdeling Schijndel www.vvnschijndel.nl of via een app die beschikbaar is in de app-stores van Apple en Anroid, zoekwoord verkeersexamen. 
 

 
Verkeersveiligheid locatie Hoevenbraak
Zoals bekend is er veel verkeersdrukte bij de school als de school begint en als de school uitgaat. De verkeerssituatie rondom onze school heeft daarom de voortdurende aandacht van de verkeerswerkgroep, waarin ouders en directie samenwerken om een zo optimaal mogelijke verkeersveiligheid te verkrijgen. Ook gemeente en politie zijn in deze werkgroep vertegenwoordigd.
Regelmatig wordt de Kiss & Ride zone gebruikt om langdurig te parkeren, dit is niet de bedoeling. We willen u dan ook vragen om de Kiss & Ride zone te gebruiken waarvoor hij bestemd is.
Overigens is de verkeerswerkgroep van mening dat het niet te voorkomen is dat het erg druk is bij het uitgaan van de school. We gaan ervan uit dat alle verkeersdeelnemers zich dit realiseren en rekening houden met elkaar. Dus lage snelheden, goed uitkijken en houden aan de verkeersregels!
Wij willen u nogmaals vragen om allemaal mee te werken aan een veilige verkeersomgeving rondom de school.
 
Tevens zouden we ophalende ouders/verzorgers willen vragen om op de stoep op de kinderen te wachten en niet midden op de weg, vooral in de bocht bij de kiss & ride-zone staan regelmatig mensen op de weg te wachten….dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee.Werkgroep verkeer:

Op woensdag 21 februari 2018 staat weer een vergadering gepland voor de werkgroep verkeer. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de verkeerswerkgroep. In deze werkgroep zitten: Adrie Hellings (vanuit directie), Jolanda van Ampting en Nicole van Doremalen (vanuit school), Mieke van Uden (vanuit de oudervereniging, tevens verkeersouders Hoevenbraak), Anita van Minderhout  (verkeersoudersWijbosch), Linda van Rosmalen (vanuit de Politie), Arnoud Jakobs (vanuit de gemeente) en Kelly Troeijen(vanuit de Plu).