Leefregels

Binnen Bs De Regenboog maken wij gebruik van onze Leefregels. 
Deze Leefregels vormen de basis van ons pedagogisch klimaat. 
De leerkrachten maken binnen de klas afspraken/doelen die passen binnen de Leefregels en verwijzen hier dagelijks naar. 

Hieronder kunt u het document zelf downloaden om thuis met uw kinderen te bespreken.
Leefregels Bs De Regenboog