Ons onderwijsconcept

Ieder kind is uniek, met eigen competenties, voorkeuren, interesses en een diversiteit aan onderwijsbehoeften. Een ding hebben alle kinderen gemeen: ze zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Wij vinden het belangrijk om deze nieuwsgierigheid zoveel mogelijk te prikkelen. Nieuwsgierig, kritisch te mogen zijn en op basis daarvan initiatief kunnen nemen, stimuleert de motivatie. Kinderen moeten leren werk te maken, door te zetten en vaardigheden ontwikkelen om dit zo goed mogelijk te doen en toe te passen in de praktijk. Bovendien is dat de houding die zij later nodig hebben om als betrokken burger en beroepsbeoefenaar succesvol te kunnen zijn. Dit willen wij bereiken door kinderen een krachtige leeromgeving met betekenisvol onderwijs te bieden. Wij bieden alle kinderen dezelfde leerdoelen vanuit zelfontwikkelde leerlijnen aan die aansluiten bij de vastgestelde kerndoelen en referentieniveaus. Alleen de leeraanpak om de einddoelen te bereiken kan verschillen. De leerlingen worden actief betrokken bij de eigen ontwikkeling, zodat ze eigenaar worden van hun leerproces.
Hierbij is het belangrijk dat het kind leert om bewuste keuzes te maken, mogelijkheden af te wegen en in staat is voor zichzelf een toekomst te ontwerpen. Daarnaast leren kinderen kennis, gevoelens, creatieve ideeën en ervaring te delen. Tijdens het samenwerken geven en ontvangen zij feedback en leren zij om te gaan met materialen en ruimtes in en om de school. Leren in geuren en kleuren zien we op verschillende plekken terug: We halen buiten naar binnen en binnen naar buiten.