Opleidingsschool

De Regenboog participeert samen met haar collega scholen van SKOPOS in het project 'Opleiden doen we samen'. Dit betekent dat studenten een deel van de opleiding volgen op de werkplek, in dit geval onze schoolorganisatie. Wij vinden het als school belangrijk dat studenten ook een onderdeel van de school zijn, zij zijn collega en dragen bij aan de onderwijsontwikkelingen.  Daar tegenover staat dat wij proberen de studenten zo goed mogelijk te begeleiden bij hun eigen ontwikkeling. Deze begeleiding wordt gedaan door de leerkrachten van onze school. Daarnaast is er een basisschoolcoach aangesteld welke zorgdraagt voor alle studenten, intervisie organiseert en de contacten onderhoudt met de opleidingen en andere scholen binnen SKOPOS.

SKOPOS werkt op projectbasis samen met Fontys PABO Veghel en ROC de Leijgraaf maar biedt ook veel stageplekken aan studenten van andere organisaties. In samenwerking met Fontys PABO Veghel zijn wij inmiddels ook een van de keurmerkscholen. Op deze manier zijn er structurele mogelijkheden om studenten optimaal te kunnen begeleiden en geven we ruimte aan onderzoeksmatig werken binnen onze schoolontwikkelingen.
Momenteel hebben we diverse studenten op onze school. In de nieuwsbrief van (maand) stellen zij zich aan u voor. 
Daarnaast staan wij altijd open voor andere studenten en opleidingen.  Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de stage coördinator van onze school, Mieke van Goor  (m.vangoor@skoposschijndel.nl)