Privacyverklaring voor ouders

Onze school verwerkt persoonsgegevens van u en uw kinderen. Het schoolbestuur, Stichting SKOPOS, is als bevoegd gezag wettelijk verantwoordelijk. Stichting Skopos vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Via het document, wat u hieronder kunt downloaden, leggen we u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Download document