Rapportage inspectiebezoek maart 2022

De Onderwijsinspectie ziet namens het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) toe op de kwaliteit van het onderwijs. De Onderwijsinspectie betrekt ook signalen van ouders bij hun onderzoeken. Binnen de Onderwijsinspectie zijn ook speciale vertrouwensinspecteurs werkzaam. Klikt u op deze link voor meer informatie over de Onderwijsinspectie. Hieronder kunt u het document m.b.t. De Regenboog openen. 

Download document