Schoolgids 2022-2023 algemeen gedeelte

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Naast een algemeen gedeelte hebben de beide locaties hun eigen bijlage. Deze kunt u hieronder downloaden: 

Algemeen gedeelte schoolgids
Bijlage locatie Hoevenbraak
Bijlage locatie Wijbosch

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool De Regenboog

Download document