Schoolgids 2023-2024

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. De schoolgids kunt u hieronder downloaden: 

Schoolgids Bs De Regenboog


Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).
Het algemene gedeelte van de schoolgids kunt u hieronder downloaden.

We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van Basisschool De Regenboog

Download document