Schoolplan Bs De Regenboog 2022-2026

BS De Regenboog is onderdeel van de stichting SKOPOS. Dit document presenteert ons schoolplan voor de beleidsperiode van augustus 2022 tot en met juli 2026. Het omvat onze visie, missie, koers en planning – die in verband staan met de stichtingsbrede strategische kaders zoals omschreven in het stichtingsbeleidsplan “Op reis naar meesterlijk onderwijs” van SKOPOS. 

Hierbij de link naar ons Schoolondersteuningsplan. 
SOP

Download document