Vervoersprotocol

Kinderen gaan op school regelmatig op een uitstapje of op schoolreis. Uitstapjes zijn leuk en leerzaam, maar brengen ook een risico met zich mee. Om de veiligheid van de kinderen tijdens de uitstapjes te waarborgen is een aantal voorwaarden opgesteld waaraan het weggaan met de kinderen moet voldoen.

Daarom is dit vervoersprotocol opgesteld waarin we voorschriften geven aan personeel, ouders c.q. begeleiders en andere partijen die het vervoer begeleiden, met als doel daarmee de verkeersveiligheid van kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Download document