Oudervereniging

Oudervereniging:

Op onze school is er vanaf schooljaar 2001/2002 één oudervereniging met twee locatiebesturen. De oudervereniging bestaat in principe uit alle ouders die een ouderbijdrage betalen. Deze ouderbijdrage per schooljaar is vrijwillig, maar onmisbaar. Van deze bijdrage worden verschillende activiteiten voor de kinderen betaald.

De bijeenkomsten van de oudervereniging zijn openbaar en worden aangekondigd in het informatiebulletin.
De oudervereniging heeft twee locatiebesturen. Deze besturen vergaderen ongeveer elke zes weken teneinde alle activiteiten te organiseren. 

Rol Oudervereniging & Dagelijks Bestuur
 
De oudervereniging spant zich in om allerlei leuke activiteiten te organiseren voor onze kinderen, denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de Sponsorloop, de Regenboogdag, de Verkeersweek, activiteiten t.b.v. het Brabants Verkeers Label enz. Deze activiteiten worden opgepakt door het algemeen bestuur van de locaties Hoevenbraak en Wijbosch. Het Dagelijks Bestuur is in het leven geroepen om de activiteiten van beide locaties op elkaar af te stemmen en grip te houden op de financiën van de vereniging.
Daarnaast fungeert het Dagelijks Bestuur als klankbord vanuit de ouders richting de directie.

De Algemene Ledenvergadering van de oudervereniging is aan het begin van het schooljaar.
Meer informatie over de oudervereniging is te verkrijgen bij de voorzitter.